COLECTARE

Compania „ABS” are o rețea de containere pentru colectarea selectivă. În acest containere, încurajăm cetățenii să depoziteze toate deșeurile reciclabile, pentru a diminua contaminarea acestor deșeuri în tomberoanele comune pentru deșeuri menajere.

SORTARE

Sortarea deșeurilor este o etapă a procesului tehnologic de reciclare. Procesul de reciclare diferă de la o materie la altă, în dependență de compoziția deșeului. Pentru a identifica tipul deșeului, am investit într-o fabrică de sortare, unde toate deșeurile generate în mun. Chișinău, trec printr-o sortare automată și manuală.

VALORIFICARE

Orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate in produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau prentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibili.

Despre

Compania „ABS” a început să activeze în domeniul gestionării deșeurilor în anul 2006.
Prima direcție abordată a fost reciclarea deșeurilor de ambalaje PET. Din lipsa unui sistem de colectare selectiv și din restricțiile legislative privind importul deșeurilor din mase plastice, compania s-a confruntat cu o criză majoră de materie primă. În acel moment au fost planificate activitățile următoare: crearea propriului sistem selectiv de colectare și costrucția unei fabrici de sortare a deșeurilor menajere mixte.

Servicii & Produse

Colectarea deșeurilor reciclabile
Compania „ABS” are o rețea de containere pentru colectarea selectivă. În acest containere, încurajăm cetățenii să depoziteze toate deșeurile reciclabile, pentru a diminua contaminarea acestor deșeuri în tomberoanele comune pentru deșeuri menajere. Sortarea deșeurilor mixte menajere este un proces anevoios și costisitor. Dacă am presorta din gospodării deșeurile reciclabile de cele organice, am contribui la un management al deșeurilor mai eficient.
Sortarea deșeurilor municipale
Sortarea deșeurilor este o etapă a procesului tehnologic de reciclare. Procesul de reciclare diferă de la o materie la altă, în dependență de compoziția deșeului. Pentru a identifica tipul deșeului, am investit într-o fabrică de sortare, unde toate deșeurile generate în mun. Chișinău, trec printr-o sortare automată și manuală.
Reciclarea maselor plastice
Reciclarea este un proces tehnologic care schimbă calitatea de deșeu al unui obiect, oferindu-i o valoare economică. Reintroducerea în piață a deșeurilor este economie circulară și reprezintă o sursă de conservare a resurselor naturale. Materialele plastice sunt larg utilizate în toate domeniile de activitate. Utilitatea și comoditatea lor au ajus să creeze probleme atunci când acestea deveneau deșeuri.
Servicii pentru evenimente
La cerere, putem presta servicii de arendă a temberoanelor și colectare pentru diverse evenimente, precum Hramul Orașului, Ziua Vinului etc. Customizăm ofertă pentru fiecare cerere, în dependență de necesitățile clientului.
Producerea containerelor
Atelierul de producere a containerelor face parte din activitatea companiei, deoarece instalăm lunar tomberoane, în diferite locații, la cererea locătarilor. Producem și la comandă, pentru diferiți clienți containere personalizate, pentre colectarea selectivă a deșeurilor.
Tur la sortarea deșeurilor
Turul fabricii de sortare se organizează la cerere, pentru grupuri de 10-30 de persoane. Un ghid profesionist vă va explica toate etapele de sortare și de reciclare.
Containere
Tone de deșeuri reciclate
Tone de deșeuri sortate
Tone de reducere emisii CO2

Contactați-ne

Locații

Fabrica de reciclare:
s. Persecina, r. Orhei, R. Moldova
Fabrica de sortare:
Mun. Chisinau, extravilan s. Colonița
Email: office@abs.md
Telefon: 022533998, 069777107