Politica anti-corupție

image_pdfimage_print

Aprobată prin Ordinul nr. 87 din 14.05.2021

Introducere

Compania “ABS” S.R.L., împreună cu angajații săi, împărtășește întocmai prevederile și principiile prezentului document, încurajând și partenerii săi de afaceri să respecte conceptul Politicii anticorupție a companiei “ABS” S.R.L. Principiile stabilite în această politică anticorupție (în continuare Politică) au fost adoptate de către conducerea companiei “ABS” S.R.L.
În activitățile de zi cu zi, ne așteptăm ca fiecare angajat “ABS” S.R.L. să urmeze această politică ca fiind modalitatea noastră de a face business. “ABS” S.R.L. și-a asumat angajamentul să respecte cele mai înalte norme de conduită în afaceri. Acționăm într-un mod responsabil, bazat pe un set durabil de valori și principii. Pledăm pentru comerțul liber și echitabil, concurență deschisă și condiții etice ce se încadrează în cadrul legal.
Interacționăm cu diverse grupuri de interese, precum clienții, furnizorii, consultanții, partenerii de afaceri, guverne și instituții de reglementare. În cadrul desfășurării activității, compania “ABS” S.R.L. nu plătește și nu primește mită sau alte plăți ilegale pentru a obține sau a reține un beneficiu.

Interzicerea mitei

În sensul prezentului regulament, “mită” înseamnă oferirea, solicitarea, autorizarea, acceptarea sau primirea avantajelor financiare sau de alt gen dacă scopul acțiunii este de a încuraja îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau abuzul de poziția unei persoane.
Niciun angajat “ABS” S.R.L. nu poate oferi, autoriza, solicita, accepta sau primi ”mită”, direct sau indirect, și nici nu-și poate îndeplini funcțiile în mod necorespunzător în anticiparea sau ca urmare a unei mite. Este de asemenea interzisă contribuția financiară către alte persoane, într-un mod care ar constitui finanțare neglijentă a corupției. În situațiile în care există un risc notabil de implicare în corupție, urmează a fi luate măsuri de precauție rapide și adecvate, astfel încât banii plătiți să nu fie utilizați pentru acte de corupție.

Conflictul de interese

Procesului decizional în cadrul companiei “ABS” S.R.L. va garanta obiectivitatea, imparțialitatea și echitatea. Angajații “ABS” S.R.L. vor evita orice situații care crează un conflict între angajamentele față de companie și interesele personale și care ar putea influența necorespunzător îndeplinirea obligațiilor și responsabilităților de serviciu. Pentru soluţionarea pozitivă a conflictului de interese, angajații au obligația să renunțe sau să lichideze interesul personal, să transfere sau să redistribuie sarcinile și responsabilitățile altei persoane din cadrul companiei.

Stimularea plăților

Politica anticorupție interzice angajaților efectuarea sau acceptarea plăților de facilitare. Plățile de facilitare sunt plăți efectuate sub orice formă (bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă) funcționarilor publici pentru a îndeplini sau nu, pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale sau contrar acesteia. Plățile de facilitare diferă de taxele oficiale pentru prestarea serviciilor, anunțate public.

Cheltuieli de reprezentanță

Ospitalitatea și cadourile care sunt rezonabile, echilibrate și făcute cu bună intenție constituie o parte acceptată a activității de afaceri. Cu toate acestea, astfel de activități ar putea fi potențial percepute ca fiind mită și, prin urmare, ilegale. Angajații “ABS” S.R.L. vor aproba ospitalitatea de afaceri și ofertele de cadouri doar dacă acestea elucidează obiective clare de business și sunt potrivite pentru natura relației de afaceri. Angajații “ABS” S.R.L. nu vor accepta ospitalitatea de afaceri și cadourile dacă consideră că ar putea apărea un conflict de interese, în care pot fi percepuți ca influențați sau unde s-au urmărit avantaje de business necinstite. Ospitalitatea de afaceri și cadourile urmează a fi oferite sau acceptate doar în concordanță cu legislația locală și Politica anticorupție și trebuie să fie rezonabile și echilibrate prin prisma circumstanțelor. Dacă un angajat are anumite dubii privind limitele acceptate, acesta urmează să se adreseze superiorului sau consilierului juridic.

Donații politice, contribuții de caritate și sponsorizări

“ABS” S.R.L. nu face donații politice. “ABS” S.R.L. nu face nici donații de caritate sau sponsorizări care ar putea fi interpretate ca fiind substitute ale unor plăți politice sau utilizate ca substitut al mitei. “ABS” S.R.L. poate sponsoriza evenimente și activități ale grupurilor de interese. Ca regulă generală, “ABS” S.R.L. poate să accepte sponsorizări sau acțiuni de caritate care nu impun, sub nicio formă, obligații inoportune clienților actuali sau potențiali, furnizorilor sau funcționarilor guvernamentali. “ABS” S.R.L. poate susține, sponsoriza și contribui la activitățile altor organizații , în cazul în care aceste acțiuni intră în obiectivele sale de afaceri, respectă valorile și principiile sale etice, contribuind la fortificarea reputației companiei. “ABS” S.R.L. are dreptul să ofere contribuții doar conducându-se de principiul bunei-credințe.

Furnizorii și partenerii de afaceri

Angajații “ABS” S.R.L. trebuie să acționeze în mod responsabil și să respecte cele mai înalte standarde etice când interacționează cu furnizorii și partenerii de afaceri. “ABS” S.R.L. alege furnizorii exclusiv în baza meritelor, comunicându-le explicit că “ABS” S.R.L. așteptă ca și ei să concureze corect și activ pentru afacerea noastră. “ABS” S.R.L. evaluează furnizorii de produse și servicii în baza unor criterii prestabilite care includ o poziție fermă anticorupție. “ABS” S.R.L. ia măsurile adecvate pentru a se asigura că plățile efectuate în favoarea oricărui agent sau partener de afaceri reprezintă nu mai mult decât o remunerare corespunzătoare pentru serviciile prestate de către respectivul agent sau partener de afaceri.

Evaluarea riscurilor și investigaţie diligentă

Identificarea și evaluarea riscurilor potențiale constituie elemente-cheie ale concepției de afaceri “ABS” S.R.L., iar asta se aplică și riscurilor de corupție. Evaluarea corectă și adecvată a riscurilor de corupție trebuie să fie realizată pentru a asigura monitorizarea riscurilor de corupție, inclusiv evaluarea potențialelor acțiuni de remediere. În selectarea furnizorilor și subcontractorilor “ABS” S.R.L., precum și la alegerea altor parteneri de afaceri se iau în considerație factorii de risc. Furnizorii potențiali sau partenerii vor fi verificați pentru a identifica, evalua și remedia orice potențial risc de corupție. Relațiile curente de afaceri trebuie de asemenea supuse unei evaluări și monitorizări permanente.

Conformitate și monitorizare

Toate operaţiunile cuprinse de această Politică vor fi revizuite cu regularitate. Fiecare angajat este responsabil de a acţiona în corespundere cu această Politică și este încurajat să-și exprime preocupările și să accentueze exemple de bune practici. Angajaţii sunt încurajaţi să raporteze încălcările acestei Politici prin contactarea imediată a superiorului. Indiferent de modalitatea de raportare, toate sesizările privind posibile încălcări ale Politicii care sunt făcute cu bună credință vor fi urmate de o investigație operativă, corectă și completă, realizată prin asistență relevantă internă și/sau externă. Acţiunile care nu corespund acestei Politici vor fi raportate prompt, corectate și vor deveni subiect al acţiunilor disciplinare, până la concediere. Încălcarea legilor anticorupție vor fi raportate organelor de drept și sunt pasibile de răspundere contravențională sau penală, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

image_pdfimage_print